BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Покана за конференция на 23 юни

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с реализирането на проект „Създаване на център за социални иновации в Община Пловдив“, Договор за БФП BG05M9OP001-4.002-0020-C01, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, имаме удоволствието да Ви поканим за участие в последното, трето от поредицата, информационни събития до приключването на проекта.

За нас ще бъде чест да се включите в Международна конференция на тема „Добри практики и предизвикателства в работата с неактивни младежи между 15-29 год.”

Събитието е на 23 юни 2021 г., сряда, от 11.00 часа в Малка конферентна зала на Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив.

Предлагаме на вниманието Ви примерен дневен ред:

1. Приветствие и откриваща реч за социалните услуги в гр. Пловдив

2. Представяне на проекта – основна идея на проекта, цели, задачи

3. Транснационални партньорства – представяне на БД Център” ООД (Полша) – партньор по проекта и ЗУУМ връзка с тях за презентиране на дейността им

4. Информация за изпълнените дейности по проекта в България, срещнати трудности и постигнати успехи при прилагането на социалната иновация.

5. Предложения, добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на целевата група 15-29 год. (групата NEET’s).

Очакваме Ви!

Центърът за социални иновации е част от проект BG05M9OP001-4.003-0020-С01 „Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 199 408 лв.

21 total views, 21 views today

Източник: Община Пловдив

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!