BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Пловдив обяви обществена поръчка за изготвяне на методика за въвеждане на зони с ниски емисии

община Пловдив

11.10.2021

Община Пловдив публикува обществена поръчка с предмет:  „Разработване на методика за въвеждане на зони с ниски емисии”. Нейното разработване е в съответствие с мерките, предвидени в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и Планът за действие към нея за периода 2018 – 2023 г.

Основните параметри на поръчката са в две части. Първата е свързана с изготвянето на анализ на нормативните изисквания за въвеждане на зоните, определяне на заинтересованите и засегнатите страни. Необходимо е също да се направи преглед и анализ на чуждестранния опит при въвеждането на мерките, насочени към намаляване на вредните емисии от автомобилния трафик и битовото отопление на твърдо гориво.

Изпълнителят следва да изработи  прогноза за превишенията по замърсители, определяне на подходите за тяхното ограничаване и определяне вида на мерките и очакваният ефект от прилагането им.

Необходимо е да направи и оценка на екологичните, социалните и финансовите ефекти от прилагане на мерките.

В изискванията на поръчката е включена и оценка на икономическата целесъобразност и ефективност на методиката. Методиката също така включва предложение за зоните с ниски емисии, които ще бъдат въведени на територията на общината.

Последните промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух позволяват на общините да въвеждат зони с ниски емисии като ограничават движението на замърсяващи превозни средства в определени части или на цялата си територия. Като мярка също така може да се приложи  ограничаване на употребата на определени видове горива или на уреди за отопление.

Поръчката е на стойност 150 000 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е 6 месеца.

330 total views, 49 views today

Източник: Община Пловдив

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!