BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Пловдив няма да вдига такса „смет“ през 2022 г.

община пловдив

16.12.2021

Община Пловдив изготви план-сметката за твърди битови отпадъци за 2022 г. Според нея не се предвижда повишаване на таксата за гражданите и бизнеса.

„Считаме, че в продължаващата Ковид обстановка не е необходимо да натоварваме нито гражданите, нито бизнеса с допълнителни разходи и затова не се предвижда повишаване на такса „смет“ през следващата година“, съобщи зам.-кметът по екология Анести Тимчев.

Въпреки че няма да има увеличения през 2022 г. Община Пловдив ще задели повече средства за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други. Те са в размер на 200 000 лв. и ще бъдат използвани за закупуване на приблизително 600 броя съдове за съхраняване на битови отпадъци. Също така са планирани средства за информационни кампании във всички райони на града свързани с предотвратяване образуването на отпадъци и подготовка за повторна употреба.

В план сметката са заложени още 12, 4 млн. лв. за сметосъбиране и сметоизвозване. 23 млн. лв. са заделени за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, поддържане на дъждоприемните шахти и издръжка на общинските предприятия „Чистота“, „Градини и паркове“ и „Траурна дейност“.

Общият размер на всички планирани разходи за 2022 г. възлиза на 46, 4 млн. лв.

Ще бъде намален още и обемът на ръчното почистване на градската инфраструктура. През 2022 г. чрез кредитен ресурс ще бъде реализирана и програмата за закупуване на ново оборудване за ОП „Градини и паркове“ и ОП „Чистота“, което от своя страна ще доведе до повишаване кратността на почистването и обработването на отпадъците с 15 %.

Община Пловдив ще положи и по-ефективни усилия за подобряване организацията и работата на Регионалното депо за неопасни отпадъци в с. Шишманци и с. Цалапица с цел по-комплексно обработване на битовите отпадъци на Пловдив. Съвместно с фирмите за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД и „Екопак“ АД ще бъде развита система за работа с ученици, семейства и организации по разширяване ефективността от разделното събиране на битовите отпадъци.

55 total views, 55 views today

Източник: Община Пловдив

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!