BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Партньорска международна среща в Танзания по проект CULPEER 4 CHANGE

В периода от 17 до 21 февруари 2020 г. в Танзания се проведе партньорска среща по проект CULPEER 4 CHANGE. Това е мащабна международна инициатива „за културно и взаимно обучение за образование за развитие“ чрез  включване на младежи в дейности, целящи постигането на устойчиво развитие в четири основни направления: борба с климатичните промени; прекратяване на експлоатацията, трафика и всички форми на насилие и тормоз на деца; фасилитиране на безопасна, редовна и отговорна миграция; прилагане на иновативни концепции за обучение във формалното и неформалното образование.

Припомняме, че през октомври 2019 г. Пловдив също бе домакин на инициатива по  проекта CULPEER 4 CHANGE, финансиран по програма EuropeAID  DEAR. Тогава в града се проведе конференция на тема „Превръщане на младите хора в двигатели на промяната чрез културно и взаимно обучение“. Събитието се състоя в артистичната обстановка на пространството за култура СКЛАД на ул.„Екзарх Йосиф“. На него си дадоха среща участници и партньори по проекта, представители на община Пловдив, на структури, работещи в сферата на образованието, а специални гости бяха младежите от Nafsi Africa – организация, занимаваща се с приобщаването и интегрирането на деца, живеещи в рискова среда от Найроби, Кения. Бяха проведени множество уъркшопи в пловдивски училища и бяха изнесени няколко културни представления.

Фокусът на партньорската среща в Танзания тази година бе поставен върху темата за миграцията и бежанските проблеми в община Кикамбони, Дар Ес Салаам, Танзания, като на събитието  в хотел South Beach участва и организацията Кигамбони (KCC) –  партньор по проекта в Танзания.

Kigamboni (KCC) е основана през 2007 г. от група приятели от местността Kigamboni – Фесто, Рашид, Насоро и Георги. Израснали в тежка бедност, родителско насилие, липса на образование и бездомно детство, те намират своето спасение в общността, която им помага да се развият и да станат уважавани възрастни. С много работа, саможертва и решителност те започват да преподават своите умения, знания и опит на децата, потърсили спасение в общността, също както тях – деца, живеещи в рискова среда на насилие, наркотици, проституция, оръжия, без дом, семейство и родителски контрол. Благодарение на общите усилия, огромно желание и мотивация,  децата не само започнали да посвещават времето си на своето образование и работа в общността, но заедно – деца и възрастни успели да заразят с мечтата си съмишленици за създаването на жизнеспособен и устойчив център на организацията Кикамбони. Така с времето тя се разраства, а през  2009 г. получава официално признаване като регистрирана организация с нестопанска цел в Танзания. Кигамбони (KCC) продължава да работи активно върху идеите и стъпва на основите, поставени от неговия специализиран мениджърски екип, като в работата се включват много местни и международни доброволци. Днес голяма част от дейностите и образователните дисциплини се преподават от бивши студенти на KCC.

Най-важният акцент в програмата на партньорската среща в Танзания бе Международната конференция, проведена на 20 февруари 2020 г. с повече от 100 участници: международни делегати – членове на партньорските организации на проекта – Германия, Дания, Италия, Боливия, Словения, Австрия, Полша и България; членове на местните власти – кметове, организации на гражданското общество ОГО, политици от регионално, национално и международно ниво и други заинтересовани лица от местността Кикамбони, Дар Ес Салаам, Танзания.

От българска страна в конференцията участваха представители на „Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество“ и на Община Пловдив.

По време на Международната конференция в Танзания, участниците запознаха своите партньори и домакини с идеята за  „културно и взаимно обучение за образование за развитие“ чрез включване на младежи в дейности, свързани с целите за устойчиво развитие, ангажиране на местните власти на Танзания, на организации на гражданското общество и политици за подобряване на предоставянето на образование и подходи за развитие. Бяха споделени примери от най-добрите практики за прилагане на CPLC  по света. Разгледани бяха различни варианти и възможности как Танзания би могла да възприеме и пренесе в средата някои от концепциите за CPLC, за да се улесни общото разбиране  и да се подобри образователната система.

Обсъдени бяха и варианти за осъществяване на публично-частно партньорство (ПЧП) между местните власти, организациите на гражданското общество и други заинтересовани страни за насърчаване на най-добрите подходи за CPLC в образователните системи. Състоя се и официално представяне на организацията „Кигамбони“ пред местните власти и други организации на гражданското общество в Танзания, в ролята им на партньор в инициативите за развитие на общността и като част от специалния проект CULPEER 4 CHANGE на Европейския съюз, който се изпълнява и в Танзания.

Конференцията завърши с откриване на стенопис в местността Кикамбони. Създаването на стенопис е специфично, традиционно събитие в проекта CULPEER 4 CHANGE, финансиран по програма EuropeAID DEAR. Затова и в Пловдив през 2019, ученици от специалността „Стенопис“ от Художествената гимназия в Пловдив, съвместно с художничките Сара Йейтс от Англия и Фейт Атиено от Кения рисуваха в рамките на две седмици стенописна композиция с размер 8х8 метра на тема „Екология и защита на природата“ на фасадата на СУ „Свети Седмочисленици“ в район Тракия, която имаше своето официално откриване, съпътствано с представление.

Поради пандемията от COVID – 19, част от предстоящите дейности по проекта CULPEER 4 CHANGE през следващите месеци ще се осъществяват онлайн, чрез конферентни връзки и споделяне чрез интернет платформи. Очаквайте  новини!

Събитията са част от проекта CULPEER 4 CHANGE, финансиран по програма EuropeAID DEAR, ключово действие 2: Global Learning education and advocacy projects led by a Local Authority or Association of LAs (EU member states), Сфера на действие: Global Learning Education, номер на проекта: CSO-LA/2018/401-796, период на проекта: 01.02.2019 – 31.01.2022.

Вижте видео клипа от Танзания 2020 и събитието в Пловдив 2019:
TANZANIA 02/20: Conference & Mural Painting Opening
https://youtu.be/7Pq5XIuHZ4E

ИМЕ НА ПРОЕКТА: CULPEER 4 CHANGE

Програма: EuropeAID  DEAR
Ключово действие 2: Global Learning education and advocacy projects led by a Local Authority or Association of LAs (EU member states)
Сфера на действие: Global Learning Education
Номер на проекта: CSO-LA/2018/401-796
Период на проекта: 01.02.2019 – 31.01.2022

ПАРТНЬОРСТВО

БЕНЕФИЦИЕНТ:
Отдел международно сътрудничество на градската управа на Кьолн, Герания – координатор.

ПАРТНЬОРИ:
Büro für Kultur- und Medienprojekte GmbH, Германия
Institut equalita e.V., Германия
SPOR Media, Дания
Общини Калундборг и Сондерборг, Дания
OIKOS, Италия
Асоциация Pixel, Италия
Провинция Варезе, Италия
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество, България
Община Пловдив, България
Humanitas, Словения
Община Нова Горица, Словения
COMPA, Боливия
Kigamboni Community Centre, Танзания
Асоциирани партньори от Полша и Люксембург

ПРОЕКТЪТ ЦЕЛИ
Насърчаване на образование за развитие по въпроси от целите за устойчиво развитие (SDG), а именно:
* SDG 13: Борба с климатичните промени.
* SDG 16.2: Прекратяване на тормоза, експлоатацията, трафика и всички форми на насилие спрямо и тормоз на деца.
* SDG 10.7: Фасилитиране на безопасна, редовна и отговорна миграция.
* Прилагане на иновативни концепции за обучение във формалното и неформалното образование.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
Интегриране на иновативна обучителна концепция в системите на формалното и неформалното образование в 7те страни, членки на ЕС, а именно:
* Концепцията за културното и взаимно обучение

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
* Ученици, ангажирани в сферата на формалното и неформалното образование.
* Преподаватели, ръководни кадри в училищата, педагози от младежки центрове, родители, местни граждански организации и доброволци.
* Местни власти, политици и лица, вземащи решения, медии и широката аудитория.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
* Представена, тествана и промотирана концепция за културно и взаимно обучение в учебните програми и практики в училища, младежки центрове и други места в 7те страни, членки на ЕС:
* Представления на културни групи от Южните континенти;
* Уъркшопи, проведени от групи от Южните континенти;
* Ангажирани млади хора;
* Подобрена информираност по въпросите на целите за устойчиво развитие 13, 16 и 10 сред младите хора;
* Организирани събития и конференции;
* Публикуване на други нови методи, освен културното и взаимно обучение;
* Културно и взаимно обучение, промотиращо целите за устойчиво развитие 13,16 и 10, демонстрирано пред представители на местни власти, политици и лица, вземащи решения;
* 7 международни конференции в Европа и Танзания;
* Ангажирани политици и лица, вземащи решения
* Нови онлайн обучителни инструменти по целите за устойчиво развитие, разработени, интегрирани и използвани във формалното и неформалното образование в 7те страни членки на ЕС;
* Интернет платформа;
* Нови обучителни инструменти на всички езици на страните, членки на ЕС;
* Куизове с въпроси по всяка от целите за устойчиво развитие (за различни възрасти + вариант за широката общественост);
* Иновативни методи като колаборативни стенописи, видео клипове, направени от младежи и публични културни представления.

71 total views, 71 views today

Източник: Община Пловдив

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!