BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Пловдив търси партньори за подготовката на проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи чрез мерки за подобряване достъпа до образование

2

 Graphic1 1

Община Пловдив търси партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността на най-маргинализираните етнически малцинства. Специфичните цели на процедурата са насочени към подкрепа за социално включване чрез:

• Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализирани групи (Направление 1).
• Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2).
• Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3).
• Развитие на местните общности и преодоляване на негативите стереотипи (Направление 4).

Партньори за дейностите по проекта могат да бъдат: работодатели, неправителствени организации, училища и детски градини, центрове за информация и професионално ориентиране, читалища, доставчици на социални и здравни услуги, социални предприятия и кооперации на хора с увреждания, обучителни организации и институции, общини.

Подробна информация относно изискванията към партньорите и процедурата за кандидатстване може да бъде намерена на сайта на Община Пловдив тук .

64 total views, 64 views today

Източник: Община Пловдив

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!